SKJEMA FOR NEDLASTING

Pedagogisk rapport
Veileder for spesialundervisning setter krav til pedagogisk rapport ved henvisning til PPT (se pkt. 6.3. og 6.3.1).

Der henvisende instans er faginstans dvs. helsestasjon, barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, skal pedagogisk rapport alltid være vedlagt henvisningen til PPT.
Rapporten skal være forelagt og underskrevet av foresatte. Elever som har fylt 15 år skal skrive under selv sammen med foresatte.

Kvist_A
Kvist_B
Skogsvei.JPG

KONTAKTINFO

PPT - Gjemnes, Eide, Fræna
Postboks 29
6499 Eide
Telefon: 71 29 98 20
E-post: post@ppt-gef.no